Nazwa użytkownika

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Nowe władze Aeroklubu Kujawskiego

Nowe władze Aeroklubu Kujawskiego zostały wybrane podczas Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia aeroklubu, które odbyło się 19 lutego w Inowrocławiu.

Działając na podstawie  Statutu Aeroklubu Kujawskiego , Zwyczajne (Sprawozdawczo-Wyborcze) Walne Zgromadzenie Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu dokonało dnia 19 lutego 2017 r. wyboru Zarządu Aeroklubu Kujawskiego na kolejną kadencję w następującym składzie:

1.Jan Gąsiorek -prezes
2.Stanisław Kowalewski -wiceprezes
3.Sławomir Jędrzejczak -sekretarz
4.Wojciech Madejski -skarbnik
5.Jarosław Rogowski -członek zarządu ( pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora)

Ponadto Przewodniczącym wybranej Komisji Rewizyjnej został: Andrzej Waleńczykowski  , a Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Bogumił Andrzej Hering.