Zwyczajne Sprawozdawcze-Wyborcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Kujawskiego


Zarząd Aeroklubu Kujawskiego, działając na podstawie paragrafu 12 ust.6 Statutu Aeroklubu Kujawskiego zwołuje Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Aeroklubu Kujawskiego w pierwszym terminie na dzień 12.09.2021 r. na godz.10.00 w Klubie IKAR ul. Jacewska 71, 88-100 Inowrocław, w drugim terminie godz.10.15 w Klubie IKAR ul. Jacewska 71, 88-100 Inowrocław.

Nasze Sekcje

Galerie

85 Aeroklubu Kujawskiego fot. Fotobajer

Mistrzostwa Polski F3B 2018 - fot. R.Henke

Szkolenie szybowcowe "podstawówki" 2016 - fot.Ryszard Henke

Aktualności