Uchwała zarządu

nr 6/03/2024

Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu

z dnia 21.03.2024 r.

 

 

W sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu.

 

 

Zarząd Aeroklubu Kujawskiego, działając na podstawie §12 ust.6 Statutu Aeroklubu Kujawskiego uchwalił, co następuje:

 

§1.

Zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aeroklubu Kujawskiego w pierwszym terminie: na dzień 26.05.2024 r. na godz. 9.00 w Klubie 56 Bazy Lotniczej przy ul. Jacewskiej 71, 88-100 Inowrocław, w drugim terminie: 26.05.2023 r. na godz. 9.15 w Klubie 56 Bazy Lotniczej przy ul. Jacewskiej 71, 88-100 Inowrocław.

 

 

§2.

Ustala się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Aeroklubu Kujawskiego:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Powołanie przewodniczącego, zastępcy i sekretarza którzy tworzą 3 osobowe Prezydium kierujące przebiegiem Walnego Zgromadzenia.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

  5. Przedstawienie programu działania Aeroklubu Kujawskiego na lata 2024 – 2026.

  6. Zmiany w składzie Zarządu Aeroklubu Kujawskiego.

  7. Wolne wnioski.

  8. Podsumowanie i zamknięcie obrad Zgromadzenia.

 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Członkowie Zarządu:

 

Jan Gąsiorek -Prezes ………………………………………………………………………………………..

 

Wojciech Madejski -Zastępca Prezesa ………………………………………………………………

 

Sławomir Jędrzejczak-Sekretarz………………………………………………………………………..

 

Jarosław Rogowski –Członek…………………………………………………………………………….

 

Krzysztof Chytrowski –Członek…………………………………………………………………………..

 

Aeroklub Kujawski

📍ul. Toruńska 160

88-100 Inowrocław

✉️ aeroklub@aeroklub-kujawski.pl

📞 +48 693 353 228 ; 52 357 32 28

 

Znajdziesz nas na

AEROKLUB KUJAWSKI | 2024  foto. Łukasz.G , Robert.K, Łukasz.H, Ryszard.H