Sekcja Motolotniowa

Ośrodek Szkolenia Lotniczego Maciej Rudnicki zaprasza na szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji pilota motolotni. Szkolenie prowadzimy na podstawie wpisu do rejestru podmiotów szkolących nr 107RPS-03/2014 prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

OSL Maciej Rudnicki
tel. 696 581 932
e-mail: info@osl-mrudnicki.pl