Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Kujawskiego 2022

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ nr 01/05/2022-ZARZADU A.K.

Zarząd Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu, zgodnie z § 29.3. Statutu Aeroklubu Kujawskiego i Uchwałą 01/05/2022, zwołuje na dzień 09.07.2022 roku (sobota) Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Kujawskiego o godz. 9.00 (drugi termin – 9.15) . Zebranie odbędzie się w KLUBIE GARNIZONOWYM IKAR Inowrocław, ul Jacewska.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Powołanie przewodniczącego, zastępcy i sekretarza którzy tworzą 3 osobowe Prezydium kierujące przebiegiem Walnego Zgromadzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie regulaminu obrad.

4. Powołanie komisji roboczych posiedzenia.

5. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu - Prezes.

6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący.

7. Przedstawienie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego- Przewodniczący.

8. Przedstawienie Sprawozdań Przewodniczących Sekcji

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdań: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

11. Dyskusja.

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Głosowanie nad przyjęciem uchwał

14. Wolne wnioski

15. Podsumowanie i zamknięcie obrad.