Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Aeroklubu Kujawskiego.

Uchwała zarządu nr. 5/01/2020

Aeroklubu Kujawskiego

z dnia 17.01.2020

 

Zarząd podjął uchwałę nr 5/01/2020 z dnia 17.01.2020 w sprawie terminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Aeroklubu Kujawskiego.

 

Zarząd ustalił termin Zgromadzenia na:

I termin dzień 22.03.2020  godz. 10:00 ,

II termin dzień 22.03.2020 godz. 10:30

Miejsce: Klub Ikar ul. Jacewska 73 , Inowrocław

 zgodnie z §12 ust. 3

Termin 22.03.2020 godz.10:00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia oraz gości.
 3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia.
 4. Powołanie przewodniczącego, zastępcy i sekretarza którzy tworzą 3 osobowe Prezydium kierujące przebiegiem Walnego Zgromadzenia oraz protokołujące przebieg posiedzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie regulaminu obrad .
 7. Powołanie komisji roboczych posiedzenia:
 8. Ukonstytuowanie się komisji roboczych
 9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu - Prezes.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego- Przewodniczący.
 12.  
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Głosowanie nad przyjęciem uchwał i programu działania
 15. Wolne wnioski
 16. Podsumowanie i zamknięcie obrad.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Kujawskiego.