WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Aeroklubu Kujawskiego nr 1/01/2019 z dnia 27.01.3019 zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu 24 marca 2019 w pierwszym terminie godz.10.00 w drugim godz.10.30. Miejsce zebrania Klub Ikar ul.Jacewska 73.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Powitanie uczestników Walnego Zgromadzenia oraz gości.
 3. Uczczenie minutą ciszy zmarłych członków Stowarzyszenia.
 4. Powołanie przewodniczącego, zastępcy i sekretarza którzy tworzą 3 osobowe Prezydium kierujące przebiegiem Walnego Zgromadzenia oraz protokołujące przebieg posiedzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie regulaminu obrad .
 7. Powołanie komisji roboczych posiedzenia:
 8. Ukonstytuowanie się komisji roboczych
 9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu - Prezes.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Sądu Koleżeńskiego- Przewodniczący.
 12.  
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Głosowanie nad przyjęciem uchwał i programu działania
 15. Wolne wnioski
 16. Podsumowanie i zamknięcie obrad.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Kujawskiego.